Compa Sibiu

Informatii despre emitent. SC Compa SA are sediul in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 8, telefon: 069-433.490, fax: 069-431.968, adresa site www.compa.ro; este inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub numarul J32/129 din 12.02.1991, codul fiscal este R788767.

Scurt istoric: In anul 1969 prin comasarea IMS Elastic si Uzinei Automecanica Sibiu apare Uzina de Piese Auto Sibiu care in 1973 isi schimba denumirea in Intreprinderea de Piese Auto Sibiu; societatea comerciala Compa SA Sibiu (Componente Auto) a fost infiintata in baza HG nr. 1296/13.12.1990 si in baza Legii nr. 31/1990 avand ca unic actionar statul.

Obiectul de activitate este urmatorul: Proiectarea, producerea si comercializarea componentelor pentru fabricatia de autoturisme,autovehicule de transport, autobuze, vagoane, locomotive si diverse utilaje industriale, efectuarea de operatiuni de comert exterior, engeineering; transport intern si international de marfuri si persoane, etc.

Capitalul social al societatii Compa SA este de 74.494.229 mii lei impartit in 74.494.229 actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei. Actionarul majoritar este Fondul Proprietatii de Stat cu 50,64%; actionari semnificativi mai sunt: Romanian Investment Company Cyprus Ltd. cu 17,09% si Broadhurst Investments Limited cu 5.09%.

Tranzactionare. Actiunile emise de SC Compa SA se tranzactioneaza la Categoria I a Bursei de Valori Bucuresti din data de 13.06.1997 sub simbolul CMP; actiunile sunt incluse in cosul indicelui oficial al BVB - BET.

Pretul de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti pe termen mediu si lung a evoluat pe un trend descendent, astfel pretul de inchidere de miercuri 16 august de 395 lei/actiune este cu 28% mai redus decat media ultimelor 200 sedinte de tranzactionare (548 lei/actiune). Si volumul de actiuni tranzactionat este in scadere: media ultimelor 10 sedinte este de 3.655 actiuni fata de 9.516 actiuni pentru ultimele 50 sedinte si 38.015 actiuni pentru ultimele 200 sedinte.

In perioada 13 14 iulie anul curent s-a inregistrat pretul minim de tranzactionare istoric de 365 lei/actiune; maximul istoric a fost de 3.800 lei/actiune in 1997.

Evolutia pret - volum in anul curent este prezentata in graficul de mai jos:

Rezultate economico financiare.SC Compa SA a realizat pe primul semestru al anului curent un profit net de 6.352 mil. lei in crestere cu 12% fata de cel inregistrat in anul 1999 si de peste 3 ori mai mare decat valoarea pentru perioada corespunzatoare a anului trecut; conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2000 profitul net aferent primelor sase luni era de 7.600 mil. lei. La baza realizarii profitului net sta rezultatul din exploatare de 13,6 mld. lei fata de 16,8 mld. lei la sfarsitul anului trecut; rezultatul financiar a insemnat o pierdere de 3,7 mld. lei iar cel exceptional tot o pierdere de 0,9 mld. lei.Cifra de afaceri pentru primul semestru de 207,9 mld. lei este in crestere cu 50% fata de valoarea de la 30.06.1999 si reprezinta 65,5% din cea obtinuta in 1999.

Conform Raportului de gestiune pe semestrul I 2000 dintre fenomenele care au avut un impact negativ asupra firmei enumeram: reducerea productiei de automobile (Dacia si Aro) ca urmare a scaderii volumului vanzarilor de masini determinand reducerea programului saptamanal de lucru pentru o parte importanta dintre salariatii societatii; majorarea nejustificata a preturilor de catre unele firme romane. Fata de valorile inregistrate la sfarsitul anului 1999 SC Compa SA a reusit la 30 iunie o imbunatatire pentru majoritatea indicatorilor astfel: marja bruta a profitului s-a apreciat de la 3,16% la 4,3%, rata de profitabilitate a activelor de la 1,87% la 1,99%, rata de rentabilitate a capitalului propriu de la 2,47% la 2,71%. Rata curenta a lichiditatii de la 148% in 1998 a crescut la 135% in 1999 si la 143% la sfarsitul semestrului I 2000. Se constata si o majorare usoara a gradului de indatorare (total datorii / capital propriu) de la 31,8% (1999) la 35,5%, valoarea fiind si in acest caz buna.

Evolutia raportului dintre valoarea contabila a unei actiuni si valoare de piata s-a aflat pe un trend ascendent, variind de la 0,51 la 30.06.1997 la 8,09 la 30.06.2000.

Profitul net pe actiune (EPS)la sfarsitul lunii iunie este de 85 lei fata de 76 lei la decembrie 1999 si 60 lei la decembrie 1998; indicatorul PER era de 4,57 fata de 26,52 in 1999.Dividendul brut pe actiune acordat in 1999 este de 62,45 lei in crestere fata de 18,7 lei/actiune in 1998. BVC 2000. Sunt prevazuti pentru acest an urmatorii indicatori: venituri totale de 471,3 mld. Lei, cheltuieli totale de 467 mld. Lei, rezultat net de 15,5 mld. Lei, cifra de afaceri de 455,5 mld. Lei.