Astra Vagoane Arad

Societatea comerciala Astra Vagoane are sediul in Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, telefon 057-231255, fax 057-250.169. Societatea este inregistrata la Registru Comertului din Arad sub numarul J02/1/1990; codul fiscal este R1681288.

Scurt istoric: Astra Vagoane a fost fondata in 1891 sub denumirea de Fabrica de Vagoane si Motoare John Weitzer si este cel mai mare producator dr material rulant din Romania. In 1921 se infiinteaza societatea Astra Vagoane Arad SA care preia bunurile fostei societati precum si cele ale societatii Marfa, specializata in productia de automobile.

Obiectul de activitate. In prezent principalul obiect de activitate al societatii il constituie proiectarea, producerea si comercializarea de material rulant, ce consta in special din vagoane de marfa, vagoane de metrou, utilaje specifice transportului, componente si piese de schimb.

In vederea privatizarii societatii si pentru atragerea investitorilor straini, pe baza studiului de fezabilitate, a fost aprobata divizarea societatii care s-a realizat in data de 03.09.1998 in baza aprobarii date de Consiliul de Administratie din 24.04.1998 si a hotararii AGA din 03.09.1998. Divizarea s-a facut prin desprinderea din SC Astra Vagoane Arad SA a patrimoniului aferent unei noi societati infiintate - SC Astra Vagoane Calatori SA. Detinatorii de actiuni ai societatii inainte de divizare au primit actiuni in cele doua societati. Actiunile noii societati au inceput tranzactionarea pe Rasdaq, in timp ce la bursa se tranzactioneaza in continuare actiunile Astra Vagoane cu simbolul ASV.

Referitor la noua societate infiintata (Astra Vagoane Calatori Arad), procedurile de licitatie pentru privatizare vor fi reluate pe 16 martie 2000, primele trei etape parcurse anul trecut fiind încheiate fara succes, a declarat Doru Cezar Puia, director general al FPS Arad. Alstom ramane in continuare cel mai potrivit investitor strategic pentru aceasta societate, datorita puterii financiare si a experientei in domeniu.

Capitalul social. Dupa divizare Astra Vagoane Arad a ramas cu un capital social de 74.810.088 mii lei cu urmatoare structura a actionariatului: FPS 70%, SIF1 2,39% si alti actionari 27,61%. Numarul de actiuni este de 74.810.088 iar valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei. Trebuie mentionat faptul ca initial valoarea nominala a actiunii era de 25.000 lei iar din februarie 1999 a avut loc splitarea acesteia la 1000 lei/actiune.

Actionari semnificativi. Din iulie 1999, Trinity Industries detine 70% din capitalul social al Astra Vagoane Arad, in urma incheierii Contractului de vanzare- cumparare cu Fondul Proprietatii de Stat. Trinity Industries Inc. este unul din cei mai mari producatori de produse industriale pentru constructii si transport din America de Nord si este in general recunoscut ca liderul industriei din majoritatea pietelor sale de desfacere. In urma ofertei publice de cumparare, Trinity Industries si-a majorat procentul detinut in societate la 80,88%.

Actiunile societatii se tranzactioneaza la categoria a II a a Bursei de Valori Bucuresti din data de 21.12.1995 sub simbolul ASV:

Capitalizarea societatii era pe data de 19.01.2000 de 114.459 mil. lei, adica 1,45% din capitalizarea bursiera totala de 7.884.474 mil. lei.

Anul trecut evolutia pretului a avut un puternic trend crescator, astfel daca la inceputul lui 1999 pretul era in jur de 200 lei/actiune in noiembrie pretul a ajuns la 1700 lei/actiune (in special datorita ofertei publice de cumparare realizata de actionarul majoritar). Dupa incheierea ofertei, pretul a scazut pana la 900 lei/ actiune pentru a reveni in ianuarie anul curent la 1750 lei, permitand obtinerea de profit de catre speculatori. Pe 20.01.2000 pretul a variat intre 1460 si 1500 lei/actiune iar volumul de 12.350 actiuni.

Rezultate economico financiare. La sfarsitul anului trecut, societatea avea un activ total de 233.021 mil. lei, din care activele imobilizate reprezentau 67.341 mil. lei iar activele circulante 103.438 mil. lei. Creantele la 31.12.1998 erau in suma de 16.356 mil. lei si reprezentau 7,02% din totalul activului; perioada de recuperare a creantelor este de 52 zile iar perioada de rambursare a furnizorilor este de 51 zile. Aceasta situatie, in care recuperarea creantelor se face mai greu decat plata obligatiilor catre furnizori reflecta anumite riscuri pentru societate datorita aparitiei unei nevoi suplimentare de fond de rulment.

In cadrul pasivului, capitalurile proprii reprezentau 10.990.411 mii lei, datoriile totale 201.232.854 mii lei. Rezultatul nefavorabil al exercitiului, cumulat cu pierderea reportata se coreleaza si cu nivelul mare al datoriilor si imprumuturilor, care reprezinta 86% din total pasiv. Situatia rezultatelor financiare pe 1998 se prezinta astfel (mil lei):

Venituri din exploatare

276.500

Cheltuieli din expoatare

274.825

Venituri financiare

6.353

Cheltuieli financiare

22.714

Venituri exceptionale

7.223

Cheltuieli exceptionale

33.692

Veniturile totale au fost de 290 mld. lei iar cheltuielile totale de 331 mld. lei; a rezultat o pierdere de 41 mld. lei, in special datorita rezultatului exceptional si a celui financiar.

Indicatori financiari. Gradul de indatorare fata de capitalul propriu (raportul capital imprumutat/ capital propriu) este la nivelul de 2,57%, destul de ridicat.

Rata de lichiditate rapida are valoarea de 0,8; si acest indicator are o valoare nefavorabila.

Dividende. Avand in vedere pierderea inregistrata la sfarsitul anului 1998, societatea nu a distribuit dividende actionarilor.