Aeroteh Bucuresti

Informatii despre emitent. Societatea Aeroteh SA are adresa in Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu 220A, cod postal 77.619, tel. 01-222.9066, fax. 01-222.9064. Este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/23/28.12.1990 si codul fiscal R448560. Scurt istoric. Societatea Comerciala AEROTEH S.A. a functionat din anul 1921 sub titulatura de Fabrica de Agregate si Aparatura pentru Combustibil, ca entitate separata in cadrul I. Turbomecanica Bucuresti. A devenit Societatea comerciala Aeroteh S.A. infiintata prin H.G. 1213/1990 si pina in prezent nu si-a schimbat numele. Obiectul de activitate. Activitatea de baza a SC Aeroteh SA este: producerea si comercializarea echipamentelor de aeronave; proiectarea, experimentarea, dezvoltarea produselor si comercializarea in tara si in strainatate a echipamentelor pentru aeronave, diverselor produse cu utilizare medicala, industriala, reperelor nominalizate; activitatea de reparatii, inclusiv service si asistenta tehnica, etc.

Capitalul social este de 18.678.500 mii lei, divizat in 747.140 actiuni cu valoarea nominala de 25.000 lei. Structura actionariatului este urmatoarea: PAS Aeroteh 70,644%, alti actionari 29,356%. Tranzactionare. Actiunile emise de societate se tranzactioneaza la categoria a II a a Bursei de Valori Bucuresti din data de 18.07.1997, sub simbolul AER.

Pe termen mediu si lung pretul a evoluat pe un trend ascendent, inchiderea din 11 septembrie fiind cu 27,4% mai mare decat media ultimelor 200 sedinte de tranzactionare.

 

10 sedinte

50 sedinte

200 sedinte

Inchidere medie

9.180

7.816

7.850

Volum mediu

74

89

197

Se observa volumul de tranzactionare foarte redus din fiecare sedinta. Inchiderea de joi a prezentat urmatoarele variatii in raport cu inchiderea din perioadele anterioare:

Pret curent

1 sedinta

10 sedinte

30 sedinte

60 sedinte

10.000

0

+15%

+26%

+33%

Rezultate economico financiare. In anul trecut SC Aeroteh SA a realizat o cifra de afaceri de 93,7 mld. lei fata de 54,3 mld. lei in 1998, in crestere cu peste 72,36%. Conform raportului Consiliului de Administratie, aceasta evolutie se datoreaza in primul rand cresterii veniturilor din export (34 mld. lei in 1999) precum si cresterii volumului contractelor cu SC DISTRIGAZ SUD si SC DISTRIGAZ NORD SA pentru standurile de incercare a contoarelor de gaz. Exporturile din 1999 s-au realizat in special cu parteneri din Pakistan, Israel, Germania, Belgia. Profitul net realizat in 1999 a fost de 3.496 mil. lei fata de 2.125 mil. lei in 1998; fata de 1998 se remarca majorarea substantiala a cheltuielilor financiare de la 4,2 mld. lei la 13,9 mld. Lei (mil lei):

 

1998

1999

Rezultat din exploatare

15.359

19.760

Rezultat financiar

-2.913

-10.850

Rezultat exceptional

-5.923

-3.074

Ratele de crestere ale cifrei de afaceri si ale profitului net pentru ultimii ani sunt prezentate in tabelul de mai jos:

 

96/95

97/96

98/97

99/98

Cifra de afaceri

311%

158%

-29%

72%

Prof. net

440%

1356%

-73%

65%

In aceeasi perioada (1998 - 1999), ponderea capitalurilor proprii in cadrul pasivului s-a apreciat de la 28,2% la 31,6%.Indicatori financiari.

 

1998

1999

Marja bruta a profitului

11,9%

6,2%

Marja neta a profitului

3,9%

3,7%

Rata de profitabil. a activelor

2,8%

4,8%

Rentabilitatea capitalului propriu

9,9%

15,1%

Rata curenta a lichiditatii

137%

130%

Grad de indatorare

254%

216%

Se remarca gradul ridicat de indatorare (total datorii / capital propriu), care s-a diminuat si la 30 iunie 2000 ajungand la 192%. Pe primele sase luni ale anului curent, cifra de afaceri a fost de 52.897 mii lei, in crestere cu 50% fata de perioada similara a anului trecut. Pierderile financiare de 3 mld. lei si din rezultatul exceptional de 2,4 mld. lei au depasit rezultatul favorabil din exploatare de 5 mld. lei rezultand o pierdere la nivelul semestrului I 2000 de 1,1 mld. lei. Repartizarea profitului. Profitul net de 3.496.894 din 1999 s-a repartizat astfel: 291 mil. lei pentru constituirea de rezerve legale; 320 mil. lei la fondul de participare a salariatilor la profit si 2.884 mil .lei pentru plata dividendelor. Dividendul net pentru 1999 este de 3930,9 lei/actiune si au dreptul sa-l incaseze actionarii inregistrati in registru la data de 05 aprilie 2000. Valoarea contabila a unei actiuni la 30.06.2000 era de 31.636 lei iar raportul dintre valoarea contabila si valoarea de tranzacionare de 3,95.