SIF TRANSILVANIA

Informatii despre emitent. SIF Transilvania are sediul in Brasov, Str. Nicolae Iorga, nr. 2, tel: 068/401.139, fax: 068/473.216. Numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului este J08/3306/1992 iar codul fiscal este 3047687.

Scurt istoric. Fondul Proprietatii Private III Transilvania a fost infiintat ca societate comerciala pe actiuni la data de 21.10.1992 si a functionat pana in noiembrie 1996. Societatea de Investitii Financiare Transilvania s-a infiintat ca societate pa actiuni la data de 01.11.1996 in baza Legii 133/1996 prin reorganizarea si transformarea FPP III Transilvania. Societatea de depozitare a SIF Transilvania este ABN AMRO Bank Romania; SC Regisco SA este societatea de de registru a SIF Transilvania in baza contractului din 28.07.1999.

Obiectul de activitate. Conform actelor constitutive, obiectul de activitate este reprezentat de: Administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii, corespunzator certificatelor de proprietate si cupoanelor nominative de privatizare subscrise de cetateni; gestionarea portofoliului de actiuni si efectuarea de investitii financiare in vederea maximizarii valorii propriilor actiuni; mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice si persoanele juridice si plasarea lor in valori mobiliare.

Capitalul social al SIF Transilvania SA eate in valoare de 546.071.666 mii lei, divizat in 546.071.666 actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei; numarul actionarilor este de 9.276.377 persoane fizice. Conform statutului SIF Transilvania, este interzis oricarei persoane fizice sau juridice sa dobandeasca actiuni ale SIF, daca respectiva persoana dobanditoare va detine mai mult de 0,1% din capitalul social.

Actiunile emise de SIF Transilvania au fost admise la Categoria I a BVB in data de 31.08.1999; tranzactionarea a fost posibila din 1 noiembrie 1999, simbolul fiind SIF3.

Principalele detineri ale SIF Transilvania, la 30.06.1999, structurate pe ramuri de activitate sunt urmatoarele:

Rezultate economico financiare. In anul 1998 SIF Transilvania a obtinut un profit net de 91.295 mil. lei, in crestere fata de valoarea din 1997 (76.653 mil. lei)

cu peste 19%; pe primul semestru al anului curent, profitul net realizat este de 96.685 mil. lei.

Mil lei

 

1997

1998

06.99

Venituri totale

134.958

172.559

177.080

Cheltuieli totale

42.331

60.142

52.114

Profit brut

92.627

112.416

124.965

Capitalul propriu la decembrie 1998 are valoarea de 2.430.947 mil. lei ( fata de 2.235.784 mil. lei in 1997) iar la sfarsitul primului semestru din anul curent de 2.608.704 mil. lei.

Indicatori financiari:

Indicator

1997

1998

VAN a actiunii

2.549 lei

2.312 lei

Profit net/ nr.actiuni.

139 lei

167 lei

Profit pe act./VAN actiune

5,47%

7,23%

Divid. Net/VAN actiune

3,92%

5,62%

Indicatori de rentabilitate:

Indicator

1997

1998

Rata de profitab. a activelor

3,76%

3,65%

Rentabilitatea capit. Propriu

3,43%

3,76%

Rata curenta a lichiditatii

1,63

1,92

Gradul de indatorare

2,96%

4,68%

Dividende. SIF Transilvania a distribuit dividende in fiecare an de la infiintare. Valoarea neta a acestora este urmatoarea:

An

Lei/actiune

1996

20

1997

100

1998

130

La data de 30.09.1999 Valoarea unitara a activului net pentru SIF Muntenia era de 2.870 lei.