EMISIUNEA TITLURILOR DE STAT

PRIN BANCA NATIONALA

In conditiile actuale ale pietei financiare romanesti, unul din instrumentele de investitie foarte rentabile, utilizate atat de populatie, dar mai ales de persoanele juridice o reprezinta certificatele de trezorerie. Acest fapt este generat pe de o parte de riscul "zero" pe care le prezinta, cat si de randamentul ridicat. Pana la adoptarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 66/1997 care defineste regimul investitiilor straine realizate prin achizitionarea titlurilor de stat, accesul investitorilor straini nerezidenti nu era permis.

Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul de Finante si exprima o creanta financiara asupra emitentului, garantate in mod expres si neconditionat de statul roman. Titlurile de stat sunt sub forma de bonuri de tezaur, certificate de trezorerie si alte instrumente cu scadenta de un an sau de pana la un an, obligatiuni si alte instrumente cu scadente mai mari de un an, constituind imprumuturile statului in moneda nationala si/sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Calitatea de agent al statului roman este indeplinita de Banca Nationala, pentru emisiunile adresate persoanelor juridice si de CEC pentru cele adresate populatiei.

In cele ce urmeaza ne vom referi la emisiunea de titluri avand ca agent Banca Nationala. Pentru ca in Romania majoritatatea tranzactiilor s-au efectuat cu instrumente scadente pana intr-un an, vom utiliza termenii de "bonuri de tezaur", "certificate de trezorerie" si "titluri de stat" ca avand acelasi sens si continut.

Titlurile de stat sunt de doua categorii: cu discont, respectiv titluri de stat nepurtatoare de dobanda, vandute la un pret initial mai mic decat valoarea nominala, diferenta dintre pretul initial si valoarea nominala fiind discontul si reprezentand beneficiul cumparatorului si purtatoare de dobanda, respectiv titluri de stat vandute la valoarea nominala sau cu discont sau prima si pentru care emitentul plateste periodic dobanzi conform conditiilor si termenilor cuprinse in prospectul de emisiune al seriei.

Certificatele de trezorerie pot fi plasate prin licitatie, subscriptie publica sau subscriptie publica garantata. Titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata si cu valori nominale, conform prevederilor prospectului seriei respective.

Prospectul de emisiune este documentul oficial, aprobat prin ordin al ministrului finantelor, care stabileste termenii si conditiile de emisiune ale unei anumite serii de certificate de trezorerie. Prospectul va cuprine in special urmatoarele elemente:

 

Tipuri de emisiuni

Vanzare prin subscriptie publica de titluri de stat cu discont

In acest caz pretul de emisiune al titlului cu discont, corespunzator unui randament y (rata profitului) de % pe an, se determina dupa formula:

unde: P = pretul de achizitie al certificatului de trezorerie (exprimat in procente din

valoarea nominala)

y = randamentul (rata profitului %)

D = nr de zile pana la scadenta

Discontul sau castigul cumparatorului va fi VN(1-P), VN = valoarea nominala.

Vanzarea prin subscriptie publica de titluri de stat cu dobanda

Certificatele de trezorerie sunt puse in vanzare la valoarea nominala, pana la adjudecarea totala a emisiunii, dar nu mai mult de un numar de zile stabilit prin prospectul de emisiune. Modul de calcul al dobanzii aferente titlului se calculeaza astfel:

unde: D = valoarea dobanzii

k = valoarea nominala totala a titlului

i = rata dobanzii de licitatie saptamanala a creditelor acordate de BNR pentru

refinantarea bancilor comerciale minus un anumit numar de puncte procentuale

(functie de data scadentei)

N = nr de zile pana la scadenta

Vanzarea prin licitatie de titluri de stat cu dobanda

In acest caz, adjudecarea se va face dupa metoda pretului uniform. Aceasta presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate la cel mai scazut pret (rata dobanzii cea mai ridicata) care a fost acceptat pentru adjudecarea completaa emisiunii de titluri de stat.

Oferta de cumparare, cuprinsa intr-un formular folosit in licitatie, va include:

-emisiunea pentru care este prezentata oferta;

-data licitatiei;

-data emisiunii;

-valoarea totala si rata dobanzii licitate (se admite defalcarea valorii totale in maximum cinci transe valorice la rate diferite ale dobanzii);

-defalcarea sumei totale licitate in suma solicitata in cont propriu si in contul clientilor;

-elementele de identificare a intermediarului pietei primare, denumirea si sediul social, semnatura autorizata si stampila oficiala etc.

Vanzarea prin licitatie de tiluri de stat cu discont

Licitatia va avea loc cu doua zile inainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face dupa metoda pretului multiplu. Aceasta presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate la pretul (rata dobanzii) pe care fiecare dintre ofertantii castigatori l-au oferit, pana la adjudecarea completa a emisiunii de titluri de stat. In baza ofertelor de cumparare acceptate la preturi (rate ale dobanzii) diferite, se va calcula un pret (rata a dobanzii) mediu de adjudecare.

Oferta de cumparare va cuprind aceleasi elemente ca si in cazul licitatiei de titluri de stat cu dobanda.

Pretul si randamentul se calculeaza astfel:

;

unde: P = pretul titlului cu discont exprimat cu sasa zecimale

d = nr de zile pana la scadenta

r = rata discontului

y = randamentul (rata dobanzii)

 

Material realizat de Ovidiu Vasincu-Procopie analist economico-financiar